Villkor

Jag godkänner härmed att Cancerkompisar registrerar mina personuppgifter i sitt användarregister. Genom att klicka i denna ruta godkänner jag att Cancerkompisar.se behandlar mina personuppgifter i enlighet med personuppgiftspolicyn (PUL).

Villkor för användarkonto Ett användarkonto på Cancerkompisar.se ger dig möjlighet att bli en cancerkompis och få matchningsförslag på andra anhöriga. För Cancerkompisar.se är det viktigt att allt material – så som bilder, blogginlägg och övriga texter och kommenterar som publiceras på Cancerkompisar.se överensstämmer med Cancerkompisar.se värderingar. Cancerkompisar.se har därför upprättat villkor för användarkonton på webbplatsen. För att registrera dig som användare måste du godkänna dessa användarvillkor. Du godkänner dem genom att trycka på ”Godkänn villkor”.

Det är inte tillåtet att: 1. publicera material som kan anses vara stötande, kränkande, skadligt, pornografiskt, främlingsfientligt, vilseledande eller som kan anses strida mot lag, föreskrifter eller allmänt erkända normer. 2. publicera upphovs- eller varumärkesrättsligt skyddat material utan innehavarens samtycke. 3. publicera material som kan vara känsligt för de efterlevande till en avliden person. Publicera aldrig en bild av en avliden person utan att detta först har godkänts av en anhörig. 4. publicera material i kommersiellt syfte. 5. publicera material som kan försämra eller skada funktionaliteten hos Cancerkompisars webbplats. 6. publicera material som skadar Cancerkompisars anseende.

Du ansvarar för: 7. att dina inloggningsuppgifter inte lämnas vidare till obehörig. 8. alla aktiviteter som sker genom ditt användarkonto.

Cancerkompisar tar ej ansvar för det material som publiceras av användare på webbplatsen, men förbehåller sig rätten att, utan förvarning, radera material som strider mot användarvillkoren.

Cancerkompisar förbehåller sig även rätten att stänga ett användarkonto om användandet av kontot strider mot användarvillkoren. Läs mer om personuppgiftspolicyn (PUL) på https://www.regeringen.se/sb/d/1966